fbpx Condicions de compra i contractació | Perinet
Loading...

Condicions de compra i contractació

1.1 OBJECTE I PROVA D'ACCEPTACIÓ

Les presents condicions generals de contractació tenen com a objecte regular la contractació de béns i / o serveis oferts a través de la pàgina web https://perinetwinnery.com/ propietat de MASPERINET, SLU (Des d'ara Perinet) de manera que la compra de béns o l'adquisició i ús de serveis oferts a través de la web, comporta la conformitat i l'acceptació dels termes detallats en les presents condicions de compra i contractació per part de l'usuari (en endavant el client).

1.2 DEFINICIONS I PARTS INTERVINENTS

Condicions generals de compra i contractació:

Defineixen les condicions de compra i contractació per a tots els productes i serveis que puguin ser adquirits directament a través de la pàgina web, no abasten les peticions de serveis que puguin sol·licitar-se a través dels mitjans de contacte proporcionats per la mateixa però que necessiten una oferta personalitzada o depenen d'empreses terceres.

Condicions de compra i contractació:

Són aquelles que regulen els termes de contractació d'un bé o servei determinat i que no s'apliquen als altres.

Les condicions especials prevalen sobre les generals en aquells apartats específicament detallats, en els altres aspectes, seguiran aplicant-se les condicions generals.

Intervinents en la relació contractual:

D'una banda MAS PERINET SLU, amb CIF B 43545920 i domiciliada a Finca Mas Perinet, S / N T-702 pk 1,6, 43361 La Morera de Montsant, Tarragona com a proveïdor dels béns i serveis que poden adquirir-se directament a través de la pàgina web.

D'altra banda, qualsevol usuari, persona física o jurídica que utilitzi la pàgina web per a l'adquisició dels productes i serveis oferts.

 

2 CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

2.1 PREUS I PROMOCIONS

Els preus aplicables a productes i / o serveis són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda a la part de descripció de serveis, en la cistella de productes i durant el procés de compra abans de realitzar la comanda. Tots els preus s'expressen en Euros, incloent-hi, si és el cas, tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

No obstant això, atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d'aquest impost, l'operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular). En conseqü.ncia, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

En els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, PERINET no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país.

Les promocions que puguin realitzar-se en la pàgina web estan subjectes a les condicions específiques de cadascuna d'elles, les promocions estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

2.2 FORMES DE PAGAMENT

Targetes de crèdit: Master Card, Maestro, Visa, Visa Electro, VPy, Union Py JCB.

Paypal.

2.3 ENVIAMENTS

PERINET està en disposició d'enviar comandes a les següents àrees geogràfiques:

EUROPA, USA, HONGKONG, JAPÓ, altres àrees geogràfiques s'aniran afegint de mica en mica.

EL CLIENT podrà seleccionar la forma d'enviament en funció de la zona de lliurament que aparegui a la web. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament i el cost seran diferents per a cada zona i forma de transport seleccionada, aspectes que li seran degudament informats a la web prèviament al moment de confirmació de la seva comanda.

Les tarifes que es detallen en la web inclouen, a més del transport dels productes sol·licitats, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per a transportar ampolles, l'assegurança contra pèrdua o trencament, així com l'IVA en els territoris on s'aplica aquest impost.

Les condicions contractades són per a un servei estàndard (no urgent), econòmic, amb lliurament durant el dia, de dilluns a divendres i sense previ avís.

Si bé la majoria d'agències s'adapten a un lliurament només al matí o només a la tarda, això no sempre és possible i l'agència no està obligada a atendre aquest tipus de peticions, l'adreça indicada pel client podrà ser la d'un tercer designat a priori pel mateix.

Les comandes s'enviaran a l'adreça facilitada pel client, recomanem indicar una direcció en què hi hagi sempre algú durant el dia per rebre el lliurament al primer intent La direcció indicada pel client podrà ser la d'un tercer designat a priori pel mateix .

En cas que el client rebutgés el lliurament o la companyia de transport no pogués lliurar la comanda per motius no atribuïbles a la mateixa (error en l'adreça facilitada pel comprador), aquest serà retornat a Perinet que intentarà comunicarse amb el client i determinar l'adreça de lliurament corregida o acordar el lliurament a les bodegues.

Tots els costos relacionats amb el lliurament retornada i la segona entrega aniran a càrrec del client comprador.

si necessita algun tipus de servei urgent o que la seva comanda sigui lliurada en una data en concret, se li aplicarà un recàrrec, i se li presentarà la possibilitat de seleccionar entre les opcions d'enviament disponibles al pagar.

El client pot contractar directament al celler de Perinet a perinet@perinetwinery.com per a les necessitats urgents de l'enviament.

PERINET complirà amb les regulacions governamentals o canvis que puguin ocórrer relacionats amb l'enviament. Si no es pot enviar el producte i fos impossible trobar una solució, PERINET es posaria en contacte amb el client i oferiria un reemborsament complet.

Comandes per a clients d'USA:

Les comandes que provinguin de clients a Estats Units es serviran a través dels magatzems facilitades per un partner de PERINET a Califòrnia per poder optimitzar el temps de lliurament i el cost del seu transport.

Temps de lliurament: Els productes que estiguin en estoc sortiran 24 hores després de la recepció de la comanda al que caldrà afegir-hi la durada de l'enviament que dependrà del sistema i zona seleccionada. En el cas de promocions especials, les comandes trigaran tres dies a posar-se a disposició del transportista.

En cas de no disposar d'estoc se li comunicarà al CLIENT aquest extrem a la major brevetat.

Si es produís alguna incidència en el lliurament dels productes (producte danyat pel transport o producte enviat per error) el client haurà de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client per comunicar la incidència. PERINET es farà càrrec de les despeses de recollida del producte danyat o erroni.

2.4 TRÀMITS PER A REALITZAR LA CONTRACTACIÓ

Per a l'adquisició dels productes i / o serveis oferts a la web es requereix omplir els diferents formularis de compra amb les dades personals i les dades de pagament. Al web es descriuen els diferents passos a seguir fins a la realització de la comanda.

Un cop rebuda la comanda, PERINET remetrà de forma immediata una confirmació de la mateixa a l'adreça de correu electrònic en un termini màxim de 24 hores.

2.5 DESISTIMENT

En el cas de compra de productes, el CLIENT disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del bé per exercir el dret de devolució sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

El CLIENT haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins el termini indicat, i realitzarà la devolució del producte.

Per això el CLIENT podrà remetre un correu electrònic a l'adreça perinet@perinetwinery.com incloent el seu nom i adreça, així com el nombre de la seva comanda.

PERINET reemborsarà les sumes abonades sense retenció de despeses. No obstant això, el CLIENT assumirà les despeses de la devolució per desistiment, que correran íntegrament a càrrec seu.

No s'acceptaran les devolucions enviades a ports deguts o contra reemborsament. El termini de catorze dies establert en paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns adquirits.

Els productes personalitzats queden exclosos d'aquesta possibilitat de devolució.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part del CLIENT d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas d'exercir el dret de desistiment es reintegraran tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció d'una modalitat de lliurament URGENT) com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en la qual s'informi a PERINET de la decisió d'exercir el dret de desistiment.

Els productes hauran de ser retornats prèviament a la direcció, Mas Perinet, S / N

T-702 pk 1,6, 43361 La Morera de Montsant.

Aquests béns han d'estar en perfecte estat, sense desprecintar, sense destapar i en el seu embalatge original.

2.6 DEVOLUCIÓ DE LA COMANDA

En cas que el producte enviat tingui un defecte de suro (TCA) que produeixi mal gust o deteriori la qualitat del contingut, el client podrà optar entre substituir el producte defectuós o rebre el reemborsament del preu del producte en mal estat.

En aquest cas preguem es posi en contacte amb el departament d'atenció al client de PERINET per comunicar la incidència i indicar l'opció desitjada.

És imprescindible mantenir l'ampolla defectuosa i el seu suro per dur a terme la reclamació i seguir les instruccions del departament d'atenció al client per a la seva eventual devolució que anirà a càrrec de PERINET.

2.7 COMANDES PER RESERVA

MAS PERINET posa a disposició dels seus clients la possibilitat de comprar sota reserva vins de producció i oferta limitada i vins que encara no han estat distribuïts al públic en general.

Aquestes produccions i les seves característiques poden encarregar-se a través de la web de PERINET, el pagament per vins reservats es durà a terme en el moment de la confirmació de l'ordre de compra.

En el moment de realitzar la comanda, PERINET pot proporcionar una data estimada per al lliurament però no definitiva ja que a causa de circumstàncies fora del seu control, aquestes estimacions no sempre són correctes (retards en l'embotellament, retards en l'enviament o canvis en les dates de llançament).

PERINET mantindrà constantment informat al client de l'evolució de la comanda per correu electrònic.

Reemborsaments: Els vins reservats que no s'hagin enviat dins dels 60 dies de la data de llançament estimada poden ser cancel·lats a petició al nostre servei d'atenció al client (Perinet@perinetwinery.com) i el pagament en la seva totalitat serà retornat o aplicat a qualsevol altra compra en funció de l'opció escollida pel client.

Despeses d'enviament: La data d'enviament dels vins reservats serà estimada en el moment de la comanda i s'afegiran les despeses d'enviament que es carregaran en el moment de la compra. Si es produeixen càrrecs addicionals o canvis en els tipus

d'enviament (sol·licitats pel client) aquests es facturaran en el moment de l'enviament.

2.8 SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Si té qualsevol problema o comentari pot contactar amb el servei d'atenció al client:

Atenció al client Tel: 977827113

Correu electrònic: perinet@perinetwinery.com

2.9 LLENGUA

Els idiomes en què es pot perfeccionar-se el contracte entre PERINET i EL CLIENT seran el castellà, català i anglès.

2.10 MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA WEB I LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

PERINET es reserva el dret d'efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat i modificar polítiques i condicions de contractació.

2.11 SUBSISTÈNCIA

Si alguna disposició o disposicions d'aquestes fossin declarades invàlides, il·legals o ineficaces, la validesa, legalitat i eficàcia de les restants disposicions romandrà en vigor i amb plens efectes.

2.12 EDAT LEGAL

El client assegura tenir l'edat mínima legalment necessària en funció del país en què resideix per adquirir la tipologia de productes posats a la venda a la web.

3. CONDICIONS ESPECIALS DE CONTRACTACIÓ

3.1.1 WINE CLUB

WINE CLUB és un servei ofert a aquells usuaris interessats en rebre de forma periòdica, productes de l'empresa amb anterioritat a la seva posada a la venda al públic en general, o posats a disposició de manera exclusiva per als membres integrants del mateix, així mateix ofereix avantatges i descomptes en altres productes i serveis oferts per PERINET.

Adhesió: Per poder accedir al servei, l'usuari seleccionarà a través de la pàgina web la modalitat de membres que li interessi, existint dos estatus descrits a la web:

BASIC i PREMIUM.

3.1.2 TRÀMITS PER A REALITZAR LA CONTRACTACIÓ

L'usuari ha d'emplenar el formulari JOINT TO THE CLUB posat a la seva disposició a la web on indicarà les seves dades personals sistema de pagament i l'opció escollida, la contractació del servei implicarà:

1- L'enviament amb la periodicitat i les quantitats de producte indicades en cada opció de membres elegible, (el producte serà a priori escollit i proposat per PERINET).

2- Gaudir dels avantatges que podrà obtenir com a membre del club relacionades amb altres productes i serveis oferts (descomptes en compra de productes, assistència a esdeveniments, etc ...).

3- L'elecció dins de la periodicitat d'enviaments anuals pactats, del moment desitjat perquè es duguin a terme.

L'usuari membre (des d'ara el client) rebrà un mail de confirmació de benvinguda i alta del servei.

3.1.3 SISTEMA D'ENVIAMENTS I PERIODICITAT

Els enviaments es realitzaran en funció de la periodicitat anual indicada a l'opció contractada pel CLIENT el qual indicarà quines dates anuals li són més convenients per rebre els diferents enviaments.

Prèviament a les dates d'enviament acordades, PERINET enviarà un correu electrònic on es descriuran els productes seleccionats per enviar i les seves característiques.

Les comandes es lliuraran a l'adreça indicada pel CLIENT, que pot optar per facilitar la direcció d'un tercer.

3.1.4 PREUS

Els preus per a les diferents opcions de membres estan indicats al web excepte aquelles edicions especials que es notificaran especialment als membres amb les seves condicions característiques, encara que, tenint en compte que es defineixen a priori les quantitats a enviar però no el producte en concret, que és escollit i proposat per PERINET oferint a l'usuari membre la possibilitat d'optar per altres variants, no es pot definir exactament el preu final, fins al moment de la confecció de la comanda a enviar definitiva que variarà, en funció de les característiques de la mateixa.

3.1.5 SISTEMA DE PAGAMENT I FACTURACIÓ PER ENVIAMENT

El client triarà una de les opcions de pagament posades a la seva disposició a la web, PERINET guardarà a priori les dades del sistema de pagament escollit realitzant-se el cobrament efectiu de les comandes un cop aquestes hagin sortit de les seves instal·lacions i posades a disposició del transportista.

3.1.6 DURADA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE

El període de membres tindrà la vigència d'un any a comptar de la data de contractació del servei, que es renovarà de forma automàtica pel mateix període si cap de les parts manifesta la seva voluntat de rescissió en les condicions estipulades en el següent apartat.

3.1.7 CANCEL·LACIÓ DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE

Els membres de Perinet Wine Club poden cancel·lar la seva condició de membre en qualsevol moment, excepte en el cas que la cancel·lació de la condició de membre es dugui a terme dins de les 2 setmanes (14 dies) abans de l'enviament de vins programat. En aquest cas la cancel·lació serà efectiva després de l'enviament de la comanda ja processada.

3.1.8 CANVI D'OPCIÓ

El CLIENT pot modificar el seu estatus de membre en qualsevol moment posant-se en contacte amb el departament d'atenció al client de PERINET.

3.1.9 DESISTIMENT

L'exercici del dret a desistiment per part del client o del tercer si escau designat haurà de dur-se a terme després de la recepció de la primera comanda i cancel·larà el seu estatus de membre no realitzant-enviaments posteriors.

3.2 TOURS & TASTINGS

El servei ofert permet al client visitar les instal·lacions de PERINET i dur a terme un tast gastronòmic i de vins que variarà en funció de les diferents opcions a escollir.

3.2.1 PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

El client triarà una de les opcions de pagament posades a la seva disposició a la web, PERINET guardarà a priori les dades del sistema de pagament escollit realitzant-se el cobrament efectiu en finalitzar el servei, llevat que el CLIENT hagi contractat el servei en benefici d un tercer (regal), cas en el que el cobrament es farà en el moment de la contractació a través de la web.

3.2.2 CANCELACIONS

les cancel·lacions poden efectuar sense cap càrrec sempre que es realitzin 24 hores abans de la data d'arribada contractada a excepció de les opcions, ESSENCE OF PRIORAT i PREMIUM TOUR que per les seves característiques (mínim de 6 persones assistents), necessitaran un preavís de 7 dies abans de la data d'arribada establerta.

En aquests casos de no efectuar el preavís amb 7 dies antelació es cobrarà el 50% de l'import si es realitza entre 6 i 2 dies abans de l'arribada, i el total de l'import si es cancel·la amb menys de 48 hores d'avís.

3.2.3 DESISTIMENT

Estant les característiques del servei entre les que preveu l'art.103 apartat i del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el client no podrà fer ús del dret de desistiment que preveu la llei.

3.3 ESDEVENIMENTS

PERINET, organitza diferents esdeveniments que poden contractar on line a través de la seva pàgina web.

Hi ha dues categories d'esdeveniments:

Esdeveniments privats: Són aquells contractats per persones físiques o jurídiques que tenen el dret d'assistència restringit a un nº limitat d'assistents, (celebració d'aniversaris, etc ...).

Esdeveniments públics: Són aquells als quals pot assistir qualsevol persona interessada, (festivals, etc ...)

3.3.1 PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

Els preus estan indicats a la web, realitzant-se el cobrament efectiu en el moment de la compra del servei a través dels mitjans posats a disposició del CLIENT.

3.3.2 DEVOLUCIONS

Esdeveniments privats: Per a aquests serveis, no es realitzaran canvis ni devolucions un cop finalitzat el procés de compra.

Esdeveniments públics: Es podrà cancel·lar el servei contractat notificant-ho al servei d'atenció al client de PERINET amb una antelació mínima de 24 hores abans de la data prevista de celebració. No obstant això i segons la naturalesa de l'esdeveniment aquesta política podrà canviar estant les condicions de devolució estipulades en el tiquet de compra. En cas de cancel·lació de l'esdeveniment, es procedirà a realitzar la devolució del pagament rebut.

Si es produïssin canvis en la configuració de l'esdeveniment ja sigui de data, horari o lloc, PERINET procedirà a la devolució de les quanties pagades si el client ho sol·licita a través del servei d'atenció al client.

3.3.3 DESISTIMENT

Estant les característiques del servei entre les que preveu l'art.103 apartat i del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el client no podrà fer ús del dret de desistiment que preveu la llei.