fbpx Poítica de privacitat | Perinet
Loading...

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tant la privacitat dels usuaris com la confidencialitat de la informació són aspectes prioritaris per a la nostra organització.

El propietari de la web vol posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina web de la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis per comunicar les seves dades personals:

MAS PERINET, SLU
CIF: B-43.545.920
Domicili: S/N T-702 pk 1,6, 43361 La Morera de Montsant
Telf: 977827113
e-mail: perinet@perinetwinery.com

1.- Titular responsable del tractament:

Les dades personals que es sol·liciten són les imprescindibles per poder atendre la seva sol·licitud.

2.- Finalitat del tractament

2.1.- A Mas Perinet tractem les seves dades personals per a les finalitats següents:

• Formulari News letter: utilitzarem les seves dades de contacte per enviar-li un butlletí de notícies amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre activitats, promocions i els nostres productes i / o serveis.

• Formularis de Contacte: utilitzarem les seves dades de contacte per atendre la seva sol·licitud.

• Formularis de venda de béns o serveis: utilitzarem les seves dades personals per a gestionar la venda del producte o servei seleccionat.

• Formularis de subscripció Wine Club: utilitzarem les seves dades personals per obrir un compte que li permeti adquirir béns i / o contractar serveis oferts en el nostre club.

2.2.- Així mateix Mas Perinet desitja poder mantenir-lo informat sobre els productes i serveis d'acord amb els seus interessos, inclosos enviaments periòdics de la news letter, així com per millorar la seva experiència com a usuari pot elaborar un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. Per a això haurà d´atorgar-nos el seu consentiment per poder utilitzar les seves dades amb finalitats comercials marcant la casella habilitada a l'efecte sota de cada formulari.

L'autorització es pot revocar en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça perinet@perinetwinery.com indicant "Baixa" o a través dels mitjans habilitats a cada comunicat comercial que rebi.

En el cas que vostè acabi contractant algun dels nostres serveis, Mas Perinet queda legitimada per poder efectuar-li comunicacions comercials per mitjans electrònics en base al que estableix l'art. 21 de la LSSI, podent donar-se de baixa en qualsevol moment a través dels mitjans habilitats per l'empresa en cada comunicat comercial que rebi.

3.- Terminis de conservació de les seves dades personals Les dades personals proporcionades en els formularis d'aquesta web es conservaran en les nostres bases de dades mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat podent ser utilitzades únicament per a les finalitats autoritzades.

4.- Legitimació per al tractament de les seves dades personals La base legal per al tractament de les seves dades en els supòsits de contractació d'algun bé o servei és l'execució del mateix contracte segons els termes i condicions que accepta en la present web.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

5.- Destinataris de les dades personals

Mas Perinet no comunicarà les seves dades a tercers excepte en els següents supòsits:

5.1.- Cessió imposada per llei.

5.2.- Cessió efectuada en el marc d'una petició judicial.

5.2.- Cessió necessària per a la realització de les nostres operacions (com a transportistes per a l'enviament dels nostres productes)

5.3.- Contractació de serveis prestats amb tercers:

Alguns dels serveis oferts per Mas Perinet són prestats per tercers proveïdors. En aquest cas Mas Perinet actua únicament com a comunicador de les seves sol·licituds que són gestionades i facturades pel tercer.

Per això sol·licitem el seu CONSENTIMENT per poder remetre les seves dades de contacte als proveïdors amb els quals treballa l'empresa amb l'única finalitat de poder contactar amb vostè i seguir el procés de contractació.

En cas de no voler autoritzar a Mas Perinet per a la comunicació de les seves dades als citats proveïdors, per dependre totalment o parcialment dels serveis contractats, no es podrà dur a terme la seva sol·licitud.

6.- Dades de tercers facilitades per l'usuari

En els supòsits que l'usuari decideixi facilitar les dades personals d'un tercer a MAS PERINET com a conseqü.ncia de l'opció "regal" de la present pàgina web, estarà autoritzant i donant el seu consentiment per al tractament de les dades personals del tercer beneficiari per tal de gestionar els serveis contractats.

7.- Qualitat de les dades

S'informa als usuaris que les dades aportades a través de qualsevol dels formularis de Mas Perinet han de ser adequades i pertinents, així com actuals, exactes i veritables.

En el cas que l'usuari aporti dades de tercers, serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a aquest tercer o al propietari de la web, per l'ús no adequat de les seves dades, ja siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents.

8.- Drets dels titulars de les dades

S'informa a l'usuari que pot exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la seva sol·licitud, contenint nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del seu DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui a la següent adreça: S / N T-702 pk 1,6, 43361 la Morera de Montsant o enviant un correu electrònic a perinet@perinetwinery.com

9.- Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Mas Perinet declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.